Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych


W nowoczesnych czasach wysoce wzrosła wartość informacji. Ta osoba, która to wie więcej i potrafi zrobić pożytek z tej wiedzy jest bardzo pożądanym typem pracownika na naszym krajowym rynku pracy. Wiedza którą posiadamy może być nam także wysoce korzystna w osobistym życiu, nie tylko zawodowym. Dla dużej ilości osób może okazać się szokiem informacja, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przyznany nie tylko przez bank ale także poprzez osobę prywatną.

Ogólnie możemy rozróżnić dwa rodzaje tego wariantu pożyczki lub kredytu (w języku codziennym zadomowiły się obydwie nazwy). Są między nimi określone różnice, które to mam nadzieję niniejszy artykuł uwypukli. Bank jako organizacja finansowa użycza kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na kupienie domu, kupno mieszkania itp.). Z tego też powodu zasoby pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko i wyłącznie w sposób zarysowany w umowie kredytowej. Bank chcąc zabezpieczyć spłatę udzielonego kredytu stawia warunek polegający na zrobieniu wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych posiadłości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili kiedy kredyt nie będzie spłacany, będzie mógł w stosunkowo krótkim czasie spełnić swe roszczenia poprzez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.


Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym wypadku środki finansowe są udzielane przez prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest z kolei zatwierdzana kancelarii notarialnej. Dodatkowo pożyczkodawca ma możliwość się ubezpieczyć przez wpis w dziale IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub dziale II KW- własność.