Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której kluczowe zasady są określone w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 zł musi być zatwierdzona pismem.


Oprócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołączyć następne warunki. Z reguły są to odsetki, które to dostaje pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje ustaloną sumę pieniędzy (na ogół są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tyś pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę zwrócić razem z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie dostępną.