Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której to fundamentalne zasady są opisane w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której to kwota wykracza ponad 500 zł koniecznie musi być stwierdzona pismem. przeczytaj
przejdź do strony
Oprócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać kolejne warunki. Na ogół są to odsetki, które to przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki koniecznie musi zwracać szczególną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (w większości wypadków są to kwoty około kilkunastu tysięcy pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę spłacić wraz z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie posiada solidnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie dostanie. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.