Pożyczka pod zastaw nieruchomości-szczególne warunki na jakich jest przyznawana

http://www.kiwibox.com/kendazll/blog/entry/125033569/kredyt-pod-zastaw-mieszkania-najbardziej-atrakcyjne-propo/?pPage=0
Pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się w minionym czasie dosyć znanym tematem. Opinie na jej temat pozostają jednakże całkowicie różne. Swój nieprzychylny klimat zawdzięcza w szczególności doniesieniom medialnym, które to uprzedzają przed rzekomymi minusami, które to się z nią łączą. Uprzedzają przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy pod płaszczykiem udzielanych pożyczek zabierali lokale mieszkalne biednych osób.

Prawda wydaje się jednak odrobinę bardziej złożona niż w schemacie dobrzy pożyczkobiorcy i nierzetelni pożyczkodawcy. W chyba każdej płaszczyźnie życia mamy do czynienia z wynaturzeniami a co za tym idzie nie można wartościować w sposób ogólny odpowiedniego zjawiska. Typowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest w całości bezpieczna pod warunkiem, że każda z podpisujących umowę stron wie pieczołowicie na co się zgadza. http://podzastaw.org

Pożyczki pod zastaw mieszkań są dawane poprzez podmioty prywatne (typowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (udzielane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na zasadzie swobody zawierania umów przez równe strony, jaka to reguła mieści się polskim KC. Strony ustalają, że jedna ze stron użycza pożyczki w określonej kwocie a druga strona zobowiązuje się ją spłacić w ustalonym okresie, razem z pobocznymi odsetkami i wydatkami.

Z racji tego, że osobisty inwestor nie posiada uprawnień banku (np. nie będzie w stanie weryfikować osoby w Biurze Informacji Kredytowej). Zabezpiecza się w związku z tym poprzez dokonanie zapisu w księgach wieczystych nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to relatywnie prosta konstrukcja od strony prawniczej.