Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której to fundamentalne warunki są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 zł musi być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołączyć kolejne warunki. Najczęściej są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.
przejść do mojego bloga powiedział
Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (zwykle są to kwoty około kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę spłacić razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie zdobędzie. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.